Zaginarki do blach

Zaginarki do blach możemy podzielić według dwóch kryteriów. Pierwszy podział może być dokonany na podstawie sposobu budowy maszyny. Podział drugiego typu wykonać można ze względu na rodzaj sterowania.

Zasadniczo pod względem konstrukcyjnym występuję zaginarki mechaniczne, drugim typem zaginarek są zaginarki hydrauliczne. Występuje również konstrukcja mieszana gdzie ruch ramienia może być realizowany mechanicznie, a docisk materiału hydraulicznie.

Kolejnym kryterium podziału zaginarek jest rodzaj sterowania zainstalowany na maszynie. Najprostsze zaginarki tego typu mają sterowanie konwencjonalne ze wsparciem automatyki i odczytów cyfrowych. Maszyny kolejnej generacji wyposażone są w sterowanie    za pomocą układów NC, gdzie operator ustawia podstawowe parametry pracy i zapisuje program w pamięci maszyny. Zaginarki NC są często spotykane, gdzie potrzebna jest produkcja seryjna. Najbardziej zaawansowanymi maszynami do obróbki plastycznej blach w tej kategorii są zaginarki cnc, które na podstawie opisu końcowego detalu same obliczają parametry pracy i wizualizują na ekranie kolejne etapy procesu zaginania blachy.

ZAGINARKA MECHANICZNA OZAMECH KM 5 / 2500

ZAGINARKA MECHANICZNA OZAMECH KM 5 / 2500

Przy wyborze zaginarki należy pamiętać przede wszystkim o rodzaju wykonywanych prac. Mam na myśli produkcję jednostkową lub seryjną. Do produkcji seryjnej najodpowiedniejsza będzie maszyna cnc lub nc. Natomiast do prac wykonywanych jednostkowo wystarczy prosta zaginarka mechaniczna.