Wyposażenie frezarek

Wyposażenie frezarek, czyli specjalne przyrządy frezerskie, używane są w celu powiększenia zakresu działalności frezarek, zwiększenia ich uniwersalności. Po założeniu ich na frezarki uzyskuje się różne położenia osi wrzeciona i różne rodzaje ruchów ustawczych i posuwowych, które nie są osiągalne na maszynie tego typu, nie posiadającej takiego oprzyrządowania.

Przyrządy frezerskie

Przyrządy frezerskie

Frezarki posiadające skrętne głowice wrzecionowe, inaczej nazywane zwykłymi, pozwalają na zastosowanie poziomych maszyn tego typu w pracach, które wymagają zastosowania frezarek pionowych.

Wyposażenie frezarek

Wyposażenie frezarek

Dwuskrętne głowice wrzecionowe, inaczej nazywane uniwersalnymi, pozwalają na wykorzystanie wyposażonych nimi frezarek, do wykonywania bardziej skomplikowanych zabiegów frezarskich, np. do frezowania krzywek tarczowych, przy użyciu podzielnicy uniwersalnej. Polega to na tym, że osie wrzeciona skręcają w dwóch wzajemnie prostopadłych płaszczyznach. Osie freza można ustawić wtedy pod dowolnym kątem powierzchni stołu.

Skrętne głowice dłutujące stosowane są w niewielkich warsztatach, w których nie opłaca się zakupywanie dłutownic, ze względu na niewielką ilość wykonywanych prac dłutujące.

Do czołowej ściany frezarki poziomej przykręca się głowicę. Za pomocą mechanizmu korbowego (napędowego) suwak frezarki zostaje napędzany przez jej wrzeciono.

W sytuacji, gdy dłutowaniu podlega kilka rowków (według podziałki kątowej), na stole obrotowym, wyposażonym w przyrząd podziałowy zamocowuje się przedmiot.

Belka z własnym napędem i skrętną głowicą to przyrząd, który może być wykorzystywany zarówno w pracy frezarki poziomej, jak i frezarki poziomej ze skrętnym stołem (może stanowić jej integralną część). Jego wykorzystanie pozwala na realizację zadań wykonywanych na frezarkach pionowych ze skrętną głowicę wrzecionową. Można wtedy wykorzystać jednocześnie dwa wrzeciona: wrzeciono główne frezarki i wrzeciona w skrętnej głowicy na belce z własnym napędem.

Stoły obrotowe to przyrządy, które służą głównie do frezowania wycinków powierzchni walcowych, do frezowania przedmiotu z kilku stron kolejno, do obróbki prostych odcinków powierzchni, lub ustawionych do siebie pod kątem.

Występują dwa rodzaje stołów obrotowych: stoły z napędem mechanicznym ruchu obrotowego (można je zastosować do wszystkich w/w prac) oraz stoły z napędem ręcznym (głównie do frezowania powierzchni położonych do siebie pod kątem).

Stoły obrotowe stanowią najczęściej oprzyrządowanie frezarek pionowych.

Oprzyrządowanie frezarek

Oprzyrządowanie frezarek

Następnym rodzajem przyrządów frezerskich są podzielnice. Podzielnica zwykła umożliwia podział bezpośredni, przy kącie obrotu wrzeciona podzielnicy równym kątowi obrotu korbki.

Do załadowania uchwytów samosterujących maszyny stosuje się wrzeciono z podzielnicy z gwintową końcówką, a do wkładania kła gniazdo ze stożkiem Morse’a. Konikiem podpiera się drugi koniec przedmiotu mocowanego w kłach (konik wraz z podzielnicą stanowi komplet wyposażenia).

Na wyposażenie frezarek mogą też składać się podzielnice uniwersalne – umożliwiają one dużą liczbę różnych podziałów i posuwów skojarzeniowych do frezowania linii śrubowych i spiral. Ich oś wrzeciona może być ustawiona pod dowolnym kątem do powierzchni stołu. Dlatego też można na nich dokonać podziału na np. powierzchniach stożkowych. Frezarki są bardzo często wyposażone w te przyrządy, które często znajdują zastosowanie przy obróbce narzędzi wieloostrzowych, kół zębatych, krzywek, czy sprzęgieł kłowych i pozwalają na rozszerzenie działalności obróbczej takiej obrabiarki.