Archiwa tagu: prasy

Prasy mimośrodowe

Prasy mimośrodowe do obróbki metalu to są obrabiarki, dla których charakterystyczną właściwością może być naturalnie to, iż mają one łatwy dostęp do stołu ze wszystkich trzech stron obrabiarki. To są urządzenia, które posiadają często stoły sterowane – których budowę można dostosowywać, albo stoły stałe – które stanowią całość z korpusem.

Prasy mimośrodowe do metalu to są maszyny, dla których charakterystyczne jest ustawianie skoku suwaka. Ich głównym zadaniem jest prasowanie, gięcie, toczenie, ale również wykrawanie.

Prasa mimośrodowa AIDA 150 NC1-150

Prasa mimośrodowa AIDA 150 NC1-150

Prasy mimośrodowe posiadają pneumatyczny lub hydrauliczny wyrzutnik, który zapewnia maszynie tzw. ciągnienie płytkie. Prasy do obróbki metalu mające taki wyrzutnik często mają dużo większe możliwości obróbcze, stają się niewątpliwie bardziej wielozadaniowe.

Prasy mimośrodowe dysponują szafą sterującą, która z kolei umożliwia nożne oraz ręczne przestawianie obrabiarki. Można także na nich realizować pojedyncze operacje obróbcze, ale także można robić operacje w sposób stały, a także nastawnie.

Z wyjątkiem nowych pras mimośrodowych, coraz to więcej sprzedających oferuje w tej chwili prasy mimośrodowe do obróbki metalu używane. Sprzedawcy proponują te urządzenia po przeglądach oraz usprzętowione w różnego rodzaju akcesoria. Takie uzupełniające przyrządy umożliwiają poszerzenie ich działalności. Prócz tego, sprzedający pozwalają sprawdzić obrabiarki na ruchu i przekonać się, czy dana obrabiarka w dobry sposób wykonywać będzie zaplanowane operacje.

Obecnie w Polsce i za granicą upłynnianych jest sporo modeli pras mimośrodowych do metalu, przeznaczonych do wykonywania różnych zabiegów obróbczych. Maszyny takie mogą mieć przeróżne wysokości i szerokości oraz parametry techniczne pracy.

Wykorzystując do pracy prasę mimośrodową nie powinno się zapominać o tym, że niewłaściwy tryb pracy, powodujący przeciążenie obrabiarki, skutkuje częstokroć obniżeniem prędkości pracy jej koła zamachowego, co powiązane bywa także z przeciążeniem pracy silnika maszyny – a to z kolei może być powodem uszkodzeń silnika prasy mimośrodowej.

Prasy rewolwerowe

Obecnie w Polsce i za granicą produkowanych jest dużo rodzajów pras, między innymi prasy rewolwerowe. Obrabiarki takie używane są do obróbki w warsztatach, narzędziowniach, ale także w zakładach przemysłowych i fabrykach. Maszyny takie mogą posiadać bogate rodzaje korpusów. Z tej przyczyny można je podzielić na ramowe prasy i prasy wysięgowe.

Prasy rewolwerowe to wykrawarki ze sterowaniem cyfrowym. Dzięki zaopatrzeniu w oryginalne technologicznie sterowanie numeryczne, pozwalające na produkcję korzystającą z już dodanych do programu maszyny danych, urządzenia tego typu są bardzo skrupulatne oraz wydajne.

Prasa rewolwerowa, wykrawarka CNC BEHRENS CB-20 II

Prasa rewolwerowa, wykrawarka CNC BEHRENS CB-20 II

Urządzenia takie wyposażone są w korpus o budowie bramowej. Posiadają również sztywny rewolwer. Prócz prasowania i gięcia, w jakim się specjalizują, prasy rewolwerowe mogą również robić takie zabiegi jak np. wykrawanie, przetłaczanie, bądź gwintowanie. Zaletą eksploatacji tego rodzaju obrabiarek może być także niewielkie zużycie w trakcie fabrykacji energii elektrycznej.

Na wyposażeniu obrabiarki tego rodzaju posiadają nierzadko sporo pomocniczych przyrządów, umożliwiających wykonywanie rozmaitych zabiegów obróbczych.

Prasa rewolwerowa AMADA PEGA 244

Prasa rewolwerowa AMADA PEGA 244

Dla pras rewolwerowych znaczące są takie parametry, jak np.: maksymalny nacisk prasy, maksymalny obszar obrabianej blachy, maksymalna grubość obrabianej blachy, wielkość posuwów, największa ilość skoków przy znakowaniu i wykrawaniu, największa średnica narzędzia, zużywanie energii, tudzież – swoista dla tego gatunku obrabiarek – wielość stacji obrotowych w rewolwerze, który ma nierzadko możliwość samoczynnej zmiany narzędzi. Dlatego też prasy rewolwerowe przeznaczone są do obróbki wymyślnych zabiegów, bez konieczności nadzoru.

Konkludując, nie tylko w Polsce, ale i za granicą sprzedawanych jest teraz wiele rodzajów takich maszyn do metali, stosowanych do realizacji rozmaitych zadań obróbczych. Obrabiarki takie mają przeróżne wielkości, tudzież parametry techniczne obróbki.

Aby dopasować odpowiednią tego typu maszynę do realizowania ustalonych zadań, powiązanych z obrabianiem przedmiotów z metalu, wypada pamiętać, ażeby kierować się charakterystycznymi dla tego typu obrabiarek wielkościami technicznymi.

Prasy do metalu

Prasy do metalu są to maszyny, których przeznaczeniem jest przede wszystkim prasowanie materiałów metalowych. Zabieg taki polega na wywieraniu nacisku na takie materiały, które podczas obróbki znajdują się pomiędzy roboczymi elementami prasy.

Obecnie na świecie produkowanych jest wiele rodzajów pras, między innymi: prasy mimośrodowe, prasy hydrauliczne, prasy krawędziowe oraz prasy rewolwerowe.

Ponadto, w pracy w warsztatach, narzędziowniach i zakładach produkcyjnych wykorzystywane są również prasy korbowe, prasy śrubowe, pneumatyczne oraz karoseryjne.

W Polsce najbardziej popularne są prasy do metalu wyprodukowane przez firmy polskie, niemieckie, czeskie, a także japońskie.

Prasa rewolwerowa AMADA PEGA 244

Prasa rewolwerowa AMADA PEGA 244

W Polsce i za granicą produkuje się i sprzedaje wiele pras o różnej konstrukcji. Są to między innymi prasy pionowe, poziome oraz pochyłe.

Często stosowane w warsztatach i narzędziowniach pionowe prasy do metalu, to urządzenia, które mają korpus stały lub przechylny. Te drugie w łatwy sposób mogą usuwać po obróbce tłoczone przedmioty. Zsuwają się one bowiem z maszyny pod własnym ciężarem. Jeszcze łatwiej przebiega taka praca, gdy stół prasy jest ustawiany pochyło.

Prasy mogą mieć również różne rodzaje korpusów. Pod tym względem możemy je podzielić na prasy ramowe i wysięgowe.

Można wyróżnić także jednopunktowe prasy ramowe – które posiadają suwak dociskany jednym korbowodem oraz wielopunktowe prasy ramowe z suwakiem dociskanym wieloma korbowodami.

Jeśli chodzi o wysięgowe prasy do metali, to są maszyny, dla których charakterystyczną cechą jest niewątpliwie to, iż mają one wolny dostęp do stołu z trzech stron. To urządzenia, które mogą mieć stoły nastawne – których układ można regulować lub stoły stałe – tworzące całość z korpusem.

Prasy często są określane mianem maszyny jednopunktowej, dwupunktowej czy wielopunktowej. Nazwy te związane są z liczba posiadanych przez nie korbowodów, do których przymocowane są ich suwaki. Gabaryty tych maszyn zależą właśnie od wielkości posiadanych suwaków.

Często wykorzystywanymi maszynami tego rodzaju podczas produkcji są mechaniczne prasy mimośrodowe. Są to urządzenia, dla których charakterystyczne jest regulowanie skoku suwaka. Ich podstawowym przeznaczeniem jest prasowanie, gięcie, toczenie oraz wykrawanie. Maszyny te posiadają pneumatyczny, lub też hydrauliczny wyrzutnik, który umożliwia maszynie na tzw. płytkie ciągnienie. Prasy do metali z takim wyrzutnikiem mają większe możliwości obróbcze, stają się bardziej uniwersalne.

Prasy mimośrodowe posiadają szafę sterującą, która umożliwia nożne i ręczne sterowanie maszyny. Można na nich wykonywać pojedyncze zadania obróbcze, ale także można realizować prace w sposób ciągły oraz nastawnie.

Prasy mimośrodowe do metalu posiadają stół pośredni, wyrzutnik pneumatyczny oraz elektromechniczne sterowanie. Wyposażone są również w centralne smarowanie.

W dolnej części skoku suwaka prasy mimośrodowej dopuszcza się nominalne wartości nacisku tej maszyny. Nominalny kąt nacisku prasy równy jest nominalnemu kątowi wychylenia korby z dolnego położenia.

Prasy hydrauliczne to maszyny przeznaczone do tzw. tłoczenia i do wykrawania odkuwek. To urządzenia, które przede wszystkim tłoczą blachę na zimno. Do ich zalet należy zachowywanie stałej prędkości ruchów suwaka, podczas odkształcania, oraz to, że ich nacisk nie jest zależny od miejsca położenia suwaka. Maszyny te mają ponadto możliwość regulowania prędkości i nacisku suwaka, które umożliwiają tworzenie odpowiednich warunków pracy. Zapewniają bezpieczeństwo maszyny przed przeciążeniem. Oprócz tego pozwalają w prosty sposób regulować wielkości skoku suwaka. Urządzenia takie można podzielić – ze względu na przeznaczenie – na ogólnego przeznaczenia, a także specjalnego przeznaczenia, czyli np.: prasy do tłoczenia gumą, czy też prasy do wyciskania. Prasy hydrauliczne można wykorzystywać również do tzw. prasowania wypływowego i matrycowania.

Prasy hydrauliczne wykorzystywane są także do kucia swobodnego. Mogą one kuć przedmioty o dużych gabarytach. Maszyny te podczas zabiegów obróbczych tłoczą wodę elektrycznie napędzanymi pompami.

Prasy krawędziowe do obróbki metali to inaczej krawędziarki. Maszyny te przeznaczone są do prasowania, zgniatania i gięcia różnego rodzaju przedmiotów metalowych. Urządzenia te występują w wersji konwencjonalnej i jako maszyny sterowane cyfrowo.

Prasy krawędziowe konwencjonalne to maszyny, których praca w pełni zależna jest od umiejętności i doświadczenia osoby, która ją obsługuje. Prasy krawędziowe CNC do metalu to z kolei maszyny, które realizują zabiegi obróbcze na podstawie uprzednio wprowadzonych do ich programu komputerowego danych. Automatyk jedynie kontroluje pracę prasy krawędziowej sterowanej numerycznie.

Krawędziarki CNC do metali to maszyny ze sterowaniem, które pozwala tym maszynom na wykonywanie złożonych zbiegów o skomplikowanych kątach gięcia. Dzięki wprowadzanym do programu komputerowego parametrom, maszyny te są dokładne i w sposób szybki wykonują zaprogramowane uprzednio zadania.

Prasy krawędziowe CNC do metalu – z racji swojej precyzji i sprawnego wykonywania obróbki skrawaniem wykorzystywane są przede wszystkim w narzędziowniach, zakładach produkcyjnych i fabrykach, które trudnią się produkcją wielkoseryjną i masową.

Prasy krawędziowe CNC do metalu, dzięki zastosowaniu sterowania cyfrowego, zapamiętującego wprowadzone wcześniej do programów dane, mają możliwość szybkiego i dokładnego powtarzania czynności obróbczych.

Dzięki temu, że praca na nich wykonywana staje się coraz łatwiejsza i szybsza, wzrasta na nie popyt, a kupujący je cieszą się większą oszczędnością czasu i dzięki temu oszczędnością środków finansowych wydawanych na wykonywaną na nich produkcję.

Prasy rewolwerowe to wykrawarki CNC. Dzięki wyposażeniu w innowacyjne technologicznie sterowanie cyfrowe, umożliwiające pracę bazującą na uprzednio wprowadzonych do komputera parametrów, maszyny te są niezwykle dokładne i wydajne.

Urządzenia te posiadają korpus o konstrukcji bramowej. Mają sztywny rewolwer.

Oprócz prasowania, w którym się specjalizują, mogą również wykonywać takie zabiegi jak wykrawanie, przetłaczanie, czy też gwintowanie.

Zaletą eksploatacji tych urządzeń jest także niskie zużywanie podczas pracy energii elektrycznej.

Prasy rewolwerowe, jak sama nazwa wskazuje, wyposażone są w rewolwer narzędziowy. Może on mieć wiele stacji o różnej średnicy narzędzia.

Na wyposażeniu wykrawarki takie posiadają często wiele dodatkowych narzędzi, umożliwiających wykonywanie wielorakich operacji obróbki skrawaniem.

Prasy rewolwerowe CNC usprzętowione są często w sterowane programem, podnoszone stoły szczotkowe. Dzięki temu blacha przesuwana po stole bezkontaktowo porusza się nad systemem narzędzi i nie dochodzi do powstawania na niej rys.

Niektóre modele pras rewolwerowych mają nie tylko standardową głowicę rewolwerową, ale też mogą być wyposażone w manipulator, pozwalający na automatyczne przezbrajanie narzędzia, bez konieczności wykonywania przestojów, posiadający magazyn narzędzi o pojemności nawet kilkuset sztuk.

Z tego względu maszyny te nadają się do obróbki skomplikowanych operacji, bez konieczności nadzoru.

Maszyny te wyposażone są w system, który umożliwia automatyczne wymienianie narzędzi oraz automatyczne podnoszenie wybranej matrycy, bez użycia podkładek po szlifowaniu narzędzi. Dzięki tym zaletom prasy rewolwerowe w sprawny sposób wykonują obróbkę o wysokiej jakości.

Do wykrawania, wygniatania czy gięcia podczas wielkoseryjnej i masowej produkcji, wykorzystuje się prasy automatyczne. Są to maszyny o dolnym napędzie. Mają bęben odwijający taśmę oraz przyrząd do jej smarowania i prostowania.

Wielostopniowe automatyczne prasy do metalu mogą giąć i wycinać w czasie jednego skoku suwaka.

W sprzedaży występuje wiele pras o konkretnym przeznaczeniu. Do tego rodzaju maszyn należą między innymi prasy okrojcze – okrawarki. Są to maszyny, które mają duże stoły robocze i posiadają często dwukorbowodowy mechanizm korbowy.

Należą one do grupy pras korbowych. Cechują je wykonywane przez suwak duże skoki. Podobnie jak maszyny przeznaczone do kucia, prasy te wykonują zadania obróbcze na gorąco, a towarzyszą tej pracy wstrząsy – charakterystyczne przy okrawaniu wypływki. Urządzenia takie mają często dolne stoły z mechanicznym wyrzutnikiem hydraulicznym bądź pneumatycznym.

Na całym świecie produkowane są również prasy do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Prasy takie zajmują się obrabianiem tworzywa, które określa się mianem tłoczywa. Tłoczywem są zwykle wielocząsteczkowe związki z modyfikującymi środkami, np. duroplasty, fenoplasty i aminoplasty, czyli różnego rodzaju specjalne żywice. Tłoczywo najczęściej ma formę tabletek lub proszku. Zamieszczane jest ono w ogrzewanej formie prasy. Rozgrzane ścianki formy uplastyczniają żywicę znajdującą się w tłoczywie. Stempel naciska na tłoczywo i wypełnia nim gniazdo. Następnie następuje tzw. polikondensacja, czyli proces utwardzania żywicy znajdującej się w tłoczywie.

Prasy hydrauliczne

Prasy to maszyny, których głównym przeznaczeniem jest prasowanie. Na rynku występuje wiele rodzajów tych urządzeń, które mogą mieć także inne zastosowanie. Wykorzystywane są do pracy w narzędziowniach, warsztatach i zakładach przemysłowych.

Prasa hydrauliczna to maszyna do tłoczenia z blachy na zimno. Ma wiele zalet, np.: zachowuje stałą prędkość ruchu suwaka w czasie trwania procesu odkształcania, jej nacisk jest niezależny od położenia suwaka, ma regulację prędkości i nacisku suwaka (prędki ruch jałowy i powolny ruch roboczy suwaka), która pozwala na tworzenie odpowiednich warunków pracy, zapewnia bezpieczeństwo przed przeciążeniem prasy i ma łatwą regulację wielkości skoku suwaka.

Wadami tych maszyn są: wrażliwość na niesymetryczne obciążenie i konieczność utrzymania w tłoczni stałej temperatury – zależnie od gęstości oleju do temperatury.

Prasy tego typu, ze względu na przeznaczenie, można podzielić na prasy ogólnego przeznaczenia i specjalnego przeznaczenia (np. prasy do wyciskania, do tłoczenia gumą i do przeciągania).

Prasa hydrauliczna używana jest też do prasowania wypływowego. Stosowana jest również przy matrycowaniu, ale rzadko, ponieważ jej ruch suwaka jest dość powolny. 

Prasy w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Prasy znajdują swoje zastosowanie również w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Tworzywo stosowane do takiego prasowania nazywa się tłoczywem – to związek wielkocząsteczkowy, który jest połączony ze środkami modyfikującymi. Najczęstsze zastosowanie znajdują tu tzw. duroplasty, takie jak: żywice fenolowoformaldehydowe (inaczej nazywane fenoplastami) oraz żywice mocznikowo i melominowo-formaldehydowe (inaczej nazywane aminoplastami).

Im bardziej tłoczywo do prasowania jest wstępnie wysuszone, tym krótszy jest czas jego prasowania.

Podczas prasowania tworzyw sztucznych (termoutwardzalnych) tłoczywo w postaci proszku albo tabletek załadowane zostaje do ogrzewanej formy prasy. Zawarta w tłoczywie żywica uplastycznia się dzięki nagrzaniu się ścianek formy. Tłoczywo pod naciskiem stempla płynie i wypełnia gniazdo formy. Następnie dochodzi do procesu polikondensacji, w którym zawarta w tłoczywie żywica utwardza się.

Podczas uplastyczniania, a potem utwardzania żywicy, która zawarta jest w tłoczywie, występuje w formie wydzielanie się substancji lotnych, takich jak: para wodna, azot i amoniak (tak zwane produkty uboczne procesu polikondensacji).

Żywica podczas utwardzania przechodzi ze stanu plastyczno-ciekłego w stan stały i nietopliwy – co nazywane jest strukturą przestrzennie usieciowaną. Gotową wypraskę, gorącą jeszcze wyjmuje się z formy po jej utwardzeniu, bez obawy o jej odkształcenie.

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje prasowania tworzyw sztucznych: prasowanie tłoczne, przetłoczne i płytowe.

Prasowanie tłoczne charakteryzuje się tym, że tłoczywo, w postaci proszku lub tabletek załadowuje się do gniazda formy, którą potem się zamyka. Kształtowanie wypraski spowodowane jest wytworzeniem ciśnienia w tłoczywie przez ruch stempla w dół. Gdy stempel zatrzyma się, dochodzi do ostatecznego ukształtowania wyrobu. Tłoczywo znajduje się w formie do wystąpienia tzw. polikondensacji. Następnie formę otwiera się i wyjmuje się gotową wypraskę.

Istotnymi parametrami prasowania tłocznego tworzyw termoutwardzalnych są: ciśnienie, temperatura i czas.

Podczas tego typu prasowania może dojść do sytuacji, gdy składniki lotne (produkty polikondensacji) nie mogą się wydostać z tłocznej formy. Stosuje się wówczas tzw. odgazowanie (odpowietrzanie). Polega ono na otworzeniu formy po wstępnym sprasowaniu.

Najczęściej stosowanym tłoczywem do prasowania tworzyw sztucznych są tabletki. Używanie ich jest dogodniejsze, ponieważ szybciej załadowuje się nimi formę, łatwiejsze jest dozowanie nimi i mniejsza jest przy tym objętość komory formującej.

Prasowanie tłoczne przeprowadza się na hydraulicznych prasach górnonapędowych, o pojedynczym działaniu.

W maszynach tych do nieruchomego, dolnego stołu prasy zamocowuje się dolną część prasowniczej formy – matrycy. Do górnego, ruchomego stołu mocuje się stempel – górną część formy. Stempel i matryca są ogrzewane zazwyczaj elektrycznymi grzejnikami.

Podczas prasowania tłocznego tworzyw termoutwardzalnych stosuje się najczęściej dwa rodzaje form: formy stacjonarne i zdejmowane, w zależności od charakteru eksploatacji.

Można jednak wyróżnić jeszcze inne rodzaje form przeznaczonych do tego typu prasowania, np.: jednokrotne i wielokrotne do prasowania tłocznego jednoczesnych wyprasek, które stosowane są według potrzeby różnej ilości wyprasek uzyskiwanych jednocześnie.

W zależności od płaszczyzny podziału wyróżnia się formy z jedną lub dwiema równoległymi lub prostopadłymi płaszczyznami podziału.