Szlifierki ostrzałki

Szlifierki ostrzałki to maszyny, które poprawiają geometrię i gładkość szlifowanych,  nowoprodukowanych i stępionych przedmiotów.

Ze względu na rodzaj ostrzonych narzędzi wyróżniamy podział tych urządzeń na ostrzarki do: noży, wierteł i narzędzi wieloostrzowych. Budowane są też szlifierki stosowane do ostrzenia głowic frezowych, gwintowników, frezów ślimakowych i pił. Najliczniejszą grupę tych maszyn stanowią jednak ostrzałki uniwersalne.

Ostrzałka do noży stosowana jest do ostrzenia noży tokarskich i strugarskich. Szlifuje za pomocą obwodu lub czoła ściernicy. Maszyna szlifująca czołem ściernicy bardzo dokładnie ostrzy noże. Szlifierka, która ostrzy obwodem ściernicy, używana jest do ostrzenia noży bezpośrednio w warsztacie.

W sytuacji, kiedy ostrzałki do wierteł ostrzą wiertła kręte, powierzchnię przyłożenia wiertła szlifuje się jako wycinek powierzchni stożka. Maszyny te mają stół ustawiany według podziałki kątowej, na wielkość kąta wierzchołkowego wiertła. Stół można unieruchomić dzięki dźwigni zaciskowej. W zaciskanym uchwycie mocowane jest za pomocą pokręteł wiertło, które doprowadzane jest do ściernicy. Podczas obracania koła ręcznego wiertło dosuwa się do ściernicy. Z tyłu wiertło podparte jest kłem. Do wychylania głowicy z uchwytem i wiertłem służy dźwignia, która może włączyć  ruch wahliwy ściernicy (oprócz ruchu obrotowego).

Ostrzałki do głowic frezowych to maszyny, które stosowane są przy produkcji seryjnej i wielkoseryjnej. Są one bardzo dokładne. Mają pionowe lub poziome położenie osi głowicy frezowej. Te z pionowym położeniem osi głowicy stosowane są przy obróbce ciężkich głowic o dużych średnicach, a tych z poziomym położeniem osi głowicy używa się przy ostrzeniu głowicy o średnicy do 500 mm.

Ostrzałki do frezów ślimakowych to maszyny, których przeznaczeniem jest szlifowanie powierzchni natarcia zębów freza ściernicą tarczową jednostronnie stożkową. Podczas tej obróbki ściernica przesuwa się wzdłuż śrubowych, wiórowych rowków freza, a frez ślimakowy obraca się dokoła własnej osi. Wykonuje on tzw. ruch podziałowy co jeden ząb.

 

Szlifierka narzędziowa TACCHELLA 4 AM

Szlifierka narzędziowa TACCHELLA 4 AM

Maszyny te najczęściej pracują w cyklu automatycznym, który charakteryzuje się hydraulicznym, wzdłużnym posuwem stołu. Wrzeciennik ściernicy ma posuw pionowy i poprzeczny. Budowa taka pozwala na dokładne nastawienie ściernicy, zgodnie z kątem pochylenia rowka freza i umożliwia skręt w poziomej płaszczyźnie. Osadzone na wrzecionie koło zębate, zazębione jest z listwą zębatą, co umożliwia uzyskanie wymaganego kąta pochylenia rowka freza. Przesuwająca się listwa po liniale, ustawionym pod żądanym kątem podnosi się lub opuszcza, obracając przy tym wrzeciono. Dzięki temu ostrzarki do frezów ślimakowych mają  sztywny układ i są bardzo dokładne.

Ostrzałki do pił to maszyny, które stosuje się do ostrzenia powierzchni natarcia pił tarczowych i ich powierzchni położenia.

Piły tarczowe mają najczęściej dużą średnicę, a ich zęby mogą mieć bardzo różne kształty, dlatego też do ostrzenia tych maszyn budowane są ostrzałki specjalne. Mogą to być urządzenia automatyczne, w których wszystkie ruchy niezbędne do ostrzenia wykonuje ściernica. Piła odpowiedzialna jest za ruch podziałowy. Dzieje się tak ze względu na budowę pił tarczowych, ich duże wymiary i małą sztywność.

Wrzeciennik i ściernica poruszają się postępowo-zwrotnie, a ich skok może być regulowany.

Ostrzałki do pił umożliwiają szlifowanie zgrubne i dokładne, dzięki możliwości wykorzystywania dwóch prędkości ruchu. Aby umożliwić ustawienie właściwego kąta natarcia ostrzonych zębów piły, ściernica może wykonywać skręt w płaszczyźnie pionowej. Piłę zamocowuje się w suporcie, który przesuwa się pionowo w zależności od średnicy piły. Suport dochodzi do podziałowego ruchu piły, dzięki wykorzystaniu krzywki, tarczy podziałowej i zapadki.

W procesie ostrzenia piła zaciskana jest w pobliżu ostrzonego zęba specjalnym urządzeniem (dzięki temu podczas ostrzenia pił nie dochodzi do drgań).

Ostrzałki uniwersalne to urządzenia, które ostrzą wieloostrzowe narzędzia. Mogą też ostrzyć skomplikowane narzędzia, tj.: frezy ślimakowe, modułowe, palcowe, frezy palcowe promieniowe, głowice frezowe i wiertła kręte.

W ostrzałkach tego typu wrzeciono pracuje bez drgań, ponieważ napędzane jest elektrycznym silnikiem, za pośrednictwem płaskiego paska. Zmianę prędkości obrotowej wrzeciona można uzyskać dzięki przełożeniu paska na sąsiednią parę kół. Stół w tych ostrzałkach ma szybki przesuw wzdłużny. Napędzany jest ręcznie pokrętłami i uzyskuje przesuw poprzeczny. Na stole wzdłużnym znajduje się stół skrętny, przesuwający się po prowadnicach tocznych, które umożliwiają jego równomierny i lekki ruch. Głowica ma posuw pionowy ręczny i skręt obustronny wokół pionowej osi oraz skręt względem poziomych i prostopadłych do siebie osi.