Prasy hydrauliczne

Prasy to maszyny, których głównym przeznaczeniem jest prasowanie. Na rynku występuje wiele rodzajów tych urządzeń, które mogą mieć także inne zastosowanie. Wykorzystywane są do pracy w narzędziowniach, warsztatach i zakładach przemysłowych.

Prasa hydrauliczna to maszyna do tłoczenia z blachy na zimno. Ma wiele zalet, np.: zachowuje stałą prędkość ruchu suwaka w czasie trwania procesu odkształcania, jej nacisk jest niezależny od położenia suwaka, ma regulację prędkości i nacisku suwaka (prędki ruch jałowy i powolny ruch roboczy suwaka), która pozwala na tworzenie odpowiednich warunków pracy, zapewnia bezpieczeństwo przed przeciążeniem prasy i ma łatwą regulację wielkości skoku suwaka.

Wadami tych maszyn są: wrażliwość na niesymetryczne obciążenie i konieczność utrzymania w tłoczni stałej temperatury – zależnie od gęstości oleju do temperatury.

Prasy tego typu, ze względu na przeznaczenie, można podzielić na prasy ogólnego przeznaczenia i specjalnego przeznaczenia (np. prasy do wyciskania, do tłoczenia gumą i do przeciągania).

Prasa hydrauliczna używana jest też do prasowania wypływowego. Stosowana jest również przy matrycowaniu, ale rzadko, ponieważ jej ruch suwaka jest dość powolny.