Frezarki wspornikowe wzdłużne

Frezarki wspornikowe wzdłużne to obrabiarki, które mają na pionowo przesuwnym wsporniku zamontowany stół przesuwny w kierunku wzdłużnym – nie przesuwa się on w kierunku poprzecznym.

Przesuw poprzeczny we frezarkach poziomych można uzyskać dzięki wysuwowi tulei wrzecionowej, pinoli, a we frezarkach pionowych, dzięki poprzecznemu przesuwowi wrzeciennika z wrzecionem pionowym.

Zwiększona sztywność podparcia stołu bezpośrednio przez wspornik, bez sań poprzecznych uznana jest za nadrzędną zaletę wzdłużnego układu frezarki wspornikowej, ponieważ podparcie może trwać wtedy znacznie dłużej.

Frezarki wspornikowe wzdłużne przeznaczone są głównie do produkcji wielkoseryjnej i masowej. Maszyny te uchodzą za półautomaty frezerskie, z przeznaczeniem do pracy długotrwałej w cyklach automatycznych, przy których nie zmienia się prędkości obrotowych wrzeciona. Z tego powodu prędkości wrzeciona i posuwy nastawione są wymiennymi kołami zębatymi, dzięki czemu pominąć można złożone i kosztowne skrzynki prędkości i posuwów stosowane często do szybkozmiennych prędkości wrzeciona i posuwów.