Archiwum kategorii: Wtryskarki

Wtryskarki do tworzyw sztucznych stanowią szeroką gamę maszyn, które są wykorzystywane w przetwórstwie od szeregu lat. Wtryskarki mogę przerabiać plastik, gumę oraz metal. Wtryskarki w skrócie możemy opisać gramatura wtrysku i siłą zwarcia formy.

Skup wtryskarek

Na całym świecie rozwija się sprzedaż wtryskarek. W związku z tym powstaje coraz więcej firm, komisów i giełd maszyn, które prowadzą sprzedaż i skup wtryskarek. Ale dlaczego tak popularne są te urządzenia? Czym charakteryzuje się ich praca? Jak działa wtryskarka? Prasowanie wtryskowe polega na uplastycznieniu półfabrykatu w cylindrze urządzenia oraz na szybkim , pod wpływem ciśnienia wyciśnięciu poddanego uplastycznieniu surowca do formy. Zespolony tworzywo zmienia się w formie w wytwór o wymaganym wyglądzie. Materiał w cylindrze wtryskarki zostaje uplastyczniony. Ostatnia faza procesu określana jest mianem zestalenia. Zestalenie może przebiegać w różnoraki sposób, odpowiedni do własności tworzyw. Aby doszło do zestalenia materiału z tworzywa termoplastycznego jego temperatura powinna być niższa względem temperatury mięknienia. Obsługa tych urządzeń jest bardzo prosta, jednak obsługiwać je mogą osoby tylko przeszkolone w tym kierunku.

Duże przedsiębiorstwa nabywają zazwyczaj nowe maszyny tego rodzaju, natomiast w przypadku odsprzedaży takich maszyn często zwracają się do firm, komisów i giełd maszyn, które prowadzą sprzedaż i skup wtryskarek.

Z jakich części zbudowana jest wtryskarka tłokowa? Wtryskarka tłokowa zbudowana jest z cylindra, tłoku, torpedy, leja zasypowego, formy wtryskowej a także grzejnika elektrycznego. Z czego zbudowana jest wtryskarka ślimakowa? Urządzenie takie zbudowane jest z: cylindra, ślimaka, stożka ślimaka, leja zasypowego, przestrzeni roboczej, formy i z grzejnika elektrycznego.

W urządzeniach tego typu, przy pomocy przesuwającego się tłoka do leja zasypowego podaje się tworzywo, w stronę dyszy wtryskowej. Materiał zostaje uplastyczniony dzięki grzejnikom, umieszczonym wzdłuż cylindra. Tłok, dzięki przemieszczaniu się do przodu materiału przekazuje ciśnienie a następnie wypycha jego część do formy wtryskowej. Spore straty ciśnienia, bo około 50 % ciśnienia na długości cylindra, powoduje przenoszenie ciśnienia za pośrednictwem warstwy nie uplastycznionego materiału. Aby tworzywo to było równomiernie ogrzany w cylindrze takiego urządzenia zamieszczony zostaje rozdzielacz masy tworzywa – torpeda. Niekiedy dzieje się tak, że warstwy umieszczone dalej od ścianek ogrzewanego cylindra, są mniej ogrzewane. Oddziałuje to ujemnie na cały zabieg, ponieważ materiał taki ogrzany nierówno przyczynia się do pojawienie się naprężeń wewnętrznych w gotowym już, wytworzonym wytworze. Dlatego często używane są do wykonania podobnych zabiegów wtryskarki ślimakowe, które można nabyć często w atrakcyjnej cenie w komisach i giełdach maszyn, które prowadzą sprzedaż i skup wtryskarek.

Praca takich urządzeń polega na tym, że materiał poddawane uplastycznieniu przesuwa się przez obracający się ślimak do cylindra i w ten sposób zostaje uplastyczniony. Zgromadzony w przedniej części urządzenia materiał powoduje nacisk na powierzchnię ślimaka i tym samym doprowadza do jego stopniowego cofania się. Podczas, gdy dochodzi w części przedniej cylindra do uplastyczniania i sprężania tworzywa dysza jest zamknięta. Dlatego też tworzywo nie wypływa. Podczas wtryskiwania tworzywa, podczas nacisku ślimaka na powierzchnię czołową uplastycznionego tworzywa – zwrotny zawór nie umożliwia na cofanie się tworzywa przez kanał ślimaka.

Wtryskarka BATTENFELD 950 CDC

Wtryskarka BATTENFELD 950 CDC

W ślimakowych wtryskarkach ślimak, który się obraca wywołuje mieszanie materiału a także powoduje jego równomierne ogrzewanie. Uplastyczniony materiał wyciska się czołem ślimaka z cylindra, a nie dzięki warstwie jeszcze nie uplastycznionego materiału. Z tego powodu straty ciśnienia, w wyniku oporów przepływu tworzywa są nieduże, wynoszą jedynie od 5 do 10%. Dlatego tak popularne są te urządzenia, nabywane przez różniej wielkości przedsiębiorstwa, które to nowe maszyny tego typu kupują prosto od producentów, a używane wtryskarki nabywają często w komisach maszyn, które prowadzą skup wtryskarek.

Wtryskarki

Wtryskarki są to urządzenia, które zajmują się tzw. prasowaniem wtryskowym. Prasowanie wtryskowe polega na uplastycznieniu surowca w cylindrze maszyny oraz na gwałtownym wydobyciu poddanego uplastycznieniu tworzywa do formy, która nadaje mu kształt.

Zespolone tworzywo zmienia się w formie wtryskarki w materiał o zadanym kształcie. Tworzywo, znajdujące się w cylindrze maszyny zostaje uplastycznione.

Końcowa faza procesu określana jest mianem zestalenia.

Wtryskarka BATTENFELD BA 500/200 CD PLUS

Wtryskarka BATTENFELD BA 500/200 CD PLUS

Zestalenie może przebiegać w różnoraki sposób, odpowiedni do własności tworzyw. Aby materiał zestalił się z tworzywem termoplastycznym jego temperatura musi być niższa względem temperatury mięknienia.

Przy tworzywach termoutwardzalnych z kolei temperatura materiału musi być wyższa niż temperatura cylindra wtryskowego.

Prasowanie na wtryskarkach występuje na wtryskarkach tłokowych albo na wtryskarkach ślimakowych.

Wtryskarki tłokowe składają się z cylindra, tłoku, torpedy, leja zasypowego, formy wtryskowej oraz grzejnika elektrycznego.

Urządzenie tego typu składa się z cylindra, ślimaka, stożka ślimaka, leja zasypowego, przestrzeni roboczej, formy, a także z grzejnika elektrycznego.

Praca takie wtryskarki polega na tym, że za pomocą przesuwającego się tłoka do leja zasypowego podaje się tworzywo, w stronę dyszy wtryskowej. Materiał zostaje uplastyczniony dzięki grzejnikom, które umieszczone są wzdłuż cylindra. Tłok, dzięki przemieszczaniu się do przodu materiału przekazuje ciśnienie, a następnie wypycha jego część do formy wtryskowej. Spore straty ciśnienia, bo około 50 % ciśnienia na długości cylindra, wywołuje przekazywanie ciśnienia, dzięki warstwie nie uplastycznionego tworzywa. Aby materiał ten był równo ogrzany w cylindrze takiej maszyny umieszcza się rozdzielacz masy tworzywa, nazywany torpedą.

Niekiedy dzieje się tak, że warstwy umieszczone dalej od ścianek ogrzewanego cylindra, są mniej ogrzewane. Oddziałuje to ujemnie na cały proces, bo materiał taki ogrzany nierównomiernie sprawia pojawienie się naprężeń wewnętrznych w wytworzonym wyrobie. Dlatego często używane są do wykonania podobnych zabiegów wtryskarki ślimakowe.

Praca tych urządzeń polega na tym, że materiał uplastyczniane przesuwa się przez obracający się ślimak do cylindra i w taki sposób zostaje uplastyczniony. Nagromadzony w przedniej części wtryskarki materiał naciska na powierzchnię ślimaka i doprowadza do jego stopniowego cofania się.

W sytuacji, gdy dochodzi do uplastyczniania oraz sprężania tworzywa dysza jest zamknięta. Dzięki temu tworzywo nie wypływa.

Podczas wtryskiwania tworzywa, w czasie nacisku ślimaka na powierzchnię czołową uplastycznionego tworzywa – zwrotny zawór nie umożliwia na cofanie się tworzywa przez kanał ślimaka.

Różnica pomiędzy pracą wtryskarek tłokowych, a pracą wtryskarek ślimakowych polega na tym, że urządzenia takie w różny sposób doprowadzają do uplastyczniania, w inny sposób też przekazują ciśnienie. W ślimakowych wtryskarkach obracający się ślimak przyczynia się do mieszania tworzywa oraz sprawia jego równomierne ogrzewanie. Następne porcje uplastycznionego tworzywa wyciska się czołem ślimaka z cylindra, a nie dzięki warstwie jeszcze nie uplastycznionego tworzywa.

Dlatego straty ciśnienia, powodujące w cylindrze, w wyniku oporów przepływu tworzywa są nieduże, wynoszą jedynie 5-10%.