Archiwum miesiąca: maj 2013

Szlifierki obwiedniowe

Praca szlifierki obwiedniowej polega na odtaczaniu. Podczas odtaczania ściernice maszyny mogą być różnie ustawiane. Szlifierki obwiedniowe wykonują często w czasie pracy posuwisto-zwrotne ruchy stołu, do których dochodzi dzięki taśmom, które przymocowane są do rolki oraz stojaka. Niekiedy wykonywane są ruchy posuwisto-zwrotne stołu wzdłuż osi obrabianego koła.

Szlifierki obwiedniowe podczas pracy wykonują też ruchy obrotowe koła. Dochodzi do nich podczas obróbki zębów śrubowych. Koło wkręca się wówczas między ściernice, które usytuowane są ukośnie w stosunku do osi koła. Dzięki ukośnemu ustawieniu stojaka otrzymuje się skośne ustawienie ściernic. W przypadku, gdy nadany zostanie stojakowi ruch poprzeczny, uzyskuje się ruch wśrubowujący.

Szlifierka obwiedniowa do kół zębatych MC3

Szlifierka obwiedniowa do kół zębatych MC3

Szlifierki obwiedniowe budowane są jako maszyny o układzie poziomy i pionowym. Na takich poziomych maszynach zamocowuje się mniejsze koła, a na pionowych – większe koła.

Szlifierki obwiedniowe otrzymują ruchy poprzeczne od silnika. Podczas szlifowania zębów śrubowych stojak maszyny i belka z suportami przekręcają się.

Aby zapewnić utrzymanie dokładnej grubości zębów, takiej samej na całym szlifowanym kole używa się podczas pracy szlifierek obwiedniowych urządzenia do samonastawiania ściernic. Urządzenie to pozwala na bardzo dokładne szlifowanie zębów, dzięki możliwości samoczynnego nastawiania ściernic, gdy zaczynają się zużywać. Szlifierki obwiedniowe ostrzą ściernice za pomocą diamentu znajdującego się w oprawie ramienia, wychylanego dokoła prostopadłej do niego osi. Podczas ostrzenia wybieg dla diamentu stanowi wgłębienie, które znajduje się w tarczy ściernej szlifierki obwiedniowej.

Podczas szlifowania zębów kół stosuje się modyfikację zarysu – korekcję zarysu boku zębów. Zabieg ten ma na celu uzyskanie cichobieżnej pracy szlifierki obwiedniowej.

Niekiedy w czasie pracy kół dochodzi do obciążeń, które powodują uginanie się kół. To sprawia, że dochodzi do przyspieszeń lub opóźnień napędzanych mas.

Szlifierki obwiedniowe mogą być wyposażone w urządzenia korekcyjne do modyfikacji zarysu zęba. Ich praca polega na tym, że wrzeciono dosuwane jest do ściernic, kiedy u wierzchołka tarcze stykają się z zębem. Krzywka zostaje napędzana dzięki napędowi stołu. Działa ona dzięki układowi dźwigni i wpływa na wrzeciona ściernicy, przesuwając je ku szlifowanemu zębowi.

Praca urządzenia korekcyjnego szlifierki obwiedniowej, stosowanego do nadania beczkowatego kształtu zębom, związana jest z przesuwaniem wrzeciona – wraz z tarczami ściernymi – do siebie, w końcowym punkcie przesuwu stołu.

Wyposażenie frezarek

Wyposażenie frezarek, czyli specjalne przyrządy frezerskie, używane są w celu powiększenia zakresu działalności frezarek, zwiększenia ich uniwersalności. Po założeniu ich na frezarki uzyskuje się różne położenia osi wrzeciona i różne rodzaje ruchów ustawczych i posuwowych, które nie są osiągalne na maszynie tego typu, nie posiadającej takiego oprzyrządowania.

Przyrządy frezerskie

Przyrządy frezerskie

Frezarki posiadające skrętne głowice wrzecionowe, inaczej nazywane zwykłymi, pozwalają na zastosowanie poziomych maszyn tego typu w pracach, które wymagają zastosowania frezarek pionowych.

Wyposażenie frezarek

Wyposażenie frezarek

Dwuskrętne głowice wrzecionowe, inaczej nazywane uniwersalnymi, pozwalają na wykorzystanie wyposażonych nimi frezarek, do wykonywania bardziej skomplikowanych zabiegów frezarskich, np. do frezowania krzywek tarczowych, przy użyciu podzielnicy uniwersalnej. Polega to na tym, że osie wrzeciona skręcają w dwóch wzajemnie prostopadłych płaszczyznach. Osie freza można ustawić wtedy pod dowolnym kątem powierzchni stołu.

Skrętne głowice dłutujące stosowane są w niewielkich warsztatach, w których nie opłaca się zakupywanie dłutownic, ze względu na niewielką ilość wykonywanych prac dłutujące.

Do czołowej ściany frezarki poziomej przykręca się głowicę. Za pomocą mechanizmu korbowego (napędowego) suwak frezarki zostaje napędzany przez jej wrzeciono.

W sytuacji, gdy dłutowaniu podlega kilka rowków (według podziałki kątowej), na stole obrotowym, wyposażonym w przyrząd podziałowy zamocowuje się przedmiot.

Belka z własnym napędem i skrętną głowicą to przyrząd, który może być wykorzystywany zarówno w pracy frezarki poziomej, jak i frezarki poziomej ze skrętnym stołem (może stanowić jej integralną część). Jego wykorzystanie pozwala na realizację zadań wykonywanych na frezarkach pionowych ze skrętną głowicę wrzecionową. Można wtedy wykorzystać jednocześnie dwa wrzeciona: wrzeciono główne frezarki i wrzeciona w skrętnej głowicy na belce z własnym napędem.

Stoły obrotowe to przyrządy, które służą głównie do frezowania wycinków powierzchni walcowych, do frezowania przedmiotu z kilku stron kolejno, do obróbki prostych odcinków powierzchni, lub ustawionych do siebie pod kątem.

Występują dwa rodzaje stołów obrotowych: stoły z napędem mechanicznym ruchu obrotowego (można je zastosować do wszystkich w/w prac) oraz stoły z napędem ręcznym (głównie do frezowania powierzchni położonych do siebie pod kątem).

Stoły obrotowe stanowią najczęściej oprzyrządowanie frezarek pionowych.

Oprzyrządowanie frezarek

Oprzyrządowanie frezarek

Następnym rodzajem przyrządów frezerskich są podzielnice. Podzielnica zwykła umożliwia podział bezpośredni, przy kącie obrotu wrzeciona podzielnicy równym kątowi obrotu korbki.

Do załadowania uchwytów samosterujących maszyny stosuje się wrzeciono z podzielnicy z gwintową końcówką, a do wkładania kła gniazdo ze stożkiem Morse’a. Konikiem podpiera się drugi koniec przedmiotu mocowanego w kłach (konik wraz z podzielnicą stanowi komplet wyposażenia).

Na wyposażenie frezarek mogą też składać się podzielnice uniwersalne – umożliwiają one dużą liczbę różnych podziałów i posuwów skojarzeniowych do frezowania linii śrubowych i spiral. Ich oś wrzeciona może być ustawiona pod dowolnym kątem do powierzchni stołu. Dlatego też można na nich dokonać podziału na np. powierzchniach stożkowych. Frezarki są bardzo często wyposażone w te przyrządy, które często znajdują zastosowanie przy obróbce narzędzi wieloostrzowych, kół zębatych, krzywek, czy sprzęgieł kłowych i pozwalają na rozszerzenie działalności obróbczej takiej obrabiarki.