Szlifierki obwiedniowe

Praca szlifierki obwiedniowej polega na odtaczaniu. Podczas odtaczania ściernice maszyny mogą być różnie ustawiane. Szlifierki obwiedniowe wykonują często w czasie pracy posuwisto-zwrotne ruchy stołu, do których dochodzi dzięki taśmom, które przymocowane są do rolki oraz stojaka. Niekiedy wykonywane są ruchy posuwisto-zwrotne stołu wzdłuż osi obrabianego koła.

Szlifierki obwiedniowe podczas pracy wykonują też ruchy obrotowe koła. Dochodzi do nich podczas obróbki zębów śrubowych. Koło wkręca się wówczas między ściernice, które usytuowane są ukośnie w stosunku do osi koła. Dzięki ukośnemu ustawieniu stojaka otrzymuje się skośne ustawienie ściernic. W przypadku, gdy nadany zostanie stojakowi ruch poprzeczny, uzyskuje się ruch wśrubowujący.

Szlifierka obwiedniowa do kół zębatych MC3

Szlifierka obwiedniowa do kół zębatych MC3

Szlifierki obwiedniowe budowane są jako maszyny o układzie poziomy i pionowym. Na takich poziomych maszynach zamocowuje się mniejsze koła, a na pionowych – większe koła.

Szlifierki obwiedniowe otrzymują ruchy poprzeczne od silnika. Podczas szlifowania zębów śrubowych stojak maszyny i belka z suportami przekręcają się.

Aby zapewnić utrzymanie dokładnej grubości zębów, takiej samej na całym szlifowanym kole używa się podczas pracy szlifierek obwiedniowych urządzenia do samonastawiania ściernic. Urządzenie to pozwala na bardzo dokładne szlifowanie zębów, dzięki możliwości samoczynnego nastawiania ściernic, gdy zaczynają się zużywać. Szlifierki obwiedniowe ostrzą ściernice za pomocą diamentu znajdującego się w oprawie ramienia, wychylanego dokoła prostopadłej do niego osi. Podczas ostrzenia wybieg dla diamentu stanowi wgłębienie, które znajduje się w tarczy ściernej szlifierki obwiedniowej.

Podczas szlifowania zębów kół stosuje się modyfikację zarysu – korekcję zarysu boku zębów. Zabieg ten ma na celu uzyskanie cichobieżnej pracy szlifierki obwiedniowej.

Niekiedy w czasie pracy kół dochodzi do obciążeń, które powodują uginanie się kół. To sprawia, że dochodzi do przyspieszeń lub opóźnień napędzanych mas.

Szlifierki obwiedniowe mogą być wyposażone w urządzenia korekcyjne do modyfikacji zarysu zęba. Ich praca polega na tym, że wrzeciono dosuwane jest do ściernic, kiedy u wierzchołka tarcze stykają się z zębem. Krzywka zostaje napędzana dzięki napędowi stołu. Działa ona dzięki układowi dźwigni i wpływa na wrzeciona ściernicy, przesuwając je ku szlifowanemu zębowi.

Praca urządzenia korekcyjnego szlifierki obwiedniowej, stosowanego do nadania beczkowatego kształtu zębom, związana jest z przesuwaniem wrzeciona – wraz z tarczami ściernymi – do siebie, w końcowym punkcie przesuwu stołu.